Bench gỗ kết hợp giỏ lục bình

1.500.000 

Bench gỗ kết hợp giỏ lục bình xinh xắn, ngồi mag giày dép hoặc dưới thềm window hết ý!

Kích thước 78x40x40 cm