Khung gương xuất khẩu KG29

2.900.000 

  • Khung gương xuất khẩu
  • Kích thước 106x9x199 cm
  • Khối lượng 48.5 kg