Bàn làm việc cổ điển xuất Ý 02

5.900.000 

Bàn làm việc cổ điển xuất Ý

Kích thước: 152x76x80 cm

Giá chưa ghế: 5,900,000

Giá có ghế: 7,900,000