Đèn cổ Châu Âu 150822

  • Đèn cổ Châu Âu Chân đồng cổ đúc.
  • Kích thước 1m66 x50.