Giường tầng gỗ thông hộc kéo 02

Giường tầng gỗ thông Chile có hộc kéo

Kích thước:

+) Tầng trên 1m95 x 1m

+) Tâng dưới: 1m95 x 1m4

Vận Chuyển: Vận chuyển miễn phí TPHCM, Thủ Dầu Một, Biên Hòa.
Thời gian bảo hành: 3 năm.