Tủ nighstand SW cổ điển

2.900.000 

???Nhìn qua là đã thấy mê
Nhìn thêm chút nữa phải bê về liềnnn???
?Kích thước 76x49x76 cm
?Giá 2,900,000