Set phòng 3 món xuất Âu NI195

19.500.000 

Set phòng 3 món xuất khẩu tinh tế, chắc chắn:

  • Giường 156×210 cm có hộc kéo.
  • Tab 75x46x75 cm.
  • Tủ 5 hộc 106x50x143 cm.