Bộ Phòng Ngủ hiện đại xuất Châu Âu BP25J

Bộ phòng bao gồm:

+ Giường

+ Tủ bàn phấn

+ Tủ 5 hộc

+ Tủ đầu giường