Bô phòng ngủ giả cổ xuất Ý BP95

Bộ phòng bao gồm:

+ Giường quensize 1m56 x 2m

+ Tủ đầu giường