Bàn ăn thương hiệu Casa xuất Ý

Siêu phẩm Bàn ăn thương hiệu Casa xuất Ý
Ghế da đà điểu – khảm trai
Bàn đường kính 1m8 +6 ghế hoặc 8 ghế