Ghế bành thư giãn

4.900.000 

Tuần này Ghé Chuẩn Gỗ sắm gì!!!
Hàng xuất khẩu giới hạn đẹp mê ly!
Ghế bành êm xịn mịn
Kích thước 82x97x82 cm
Giá 4,900,000